Sertifisert kontroll av truck

Sakkyndig kontroll av truck, løfte- og stablevogner.

Kontakt oss

Truck, løfte- og stablevogner for gods

Vi utfører sakkyndig kontroll og reparasjoner på truck, løfte- og stablevogner for gods til og med 10 tonn.

Årlig service

Vi anbefaler at vår kyndige tekniker utfører service på truckene minimum en gang i året. Sjekken gjelder selvfølgelig alle deler på trucken, inkludert batteri. Kontrollen må utføres av sertifisert personell, underlagt et kontrollorgan, og klarerer maskinparken for daglig bruk.

Sakkyndig kontroll

Maskineiere er pålagt av myndighetene å gjennomføre sakkyndig kontroll av maskinparken en gang i året. Kontrollen må utføres av sertifisert personell, underlagt et kontrollorgan, og klarerer maskinparken for daglig bruk.